Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne

Moja Oferta PRzewodnicka OPIS UPRAWNIEŃ

Prelekcjezimowe wycieczki - WYCIECZKI PIESZE

Opis obsługiwanych szlaków – Obwodnice bieszczadzkie oferty

 

 Strona główna

Formy ochrony przyrody

Parki Krajobrazowe

Rezerwaty

Lasy

Ścieżki przyrodnicze

Flora powiatu sanockiego

Fauna powiatu sanockiego

Sanok

Pomniki przyrody

Szlaki turystyczne

Galeria

Linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytułem wstępu:

 Jako przewodnik beskidzki oprowadzam grupy zorganizowane oraz turystów indywidualnych po szlakach znakowanych w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Beskidzie Sądeckim oraz Górach Słonnych. Prowadzę także interesujące wycieczki na terenie: Pogórza Przemyskiego, Dynowskiego, Strzyżowskiego, Ciężkowicko- Rożnowskiego i innych na terenie moich uprawnień.

W mojej pracy przewodnickiej staram się przekazać jak najwięcej swojej wiedzy uczestnikom wycieczki. W przypadku tzw. „objazdówek” w ciągu jednego lub kilku dni odwiedzamy interesujące grupę zabytki, rezerwaty, wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody, ciekawych ludzi, galerie itd. Do każdej grupy podchodzę indywidualnie. Inny program układam dla osób starszych inny dla dzieci i młodzieży. Zamieszczona poniżej oferta służy przekazaniu wiedzy turystom o przyrodzie regionu Północnych Karpat. Uczestnicy mogą sami przekonać się o bogactwie środowiska naturalnego Gór Sanocko- Turczańskich oraz Bieszczadów. W sposób przystępny pragnę popularyzować wiedzę o przyrodzie, prowadząc uczestników wycieczek w miejsca dostępne i atrakcyjne.

Obsługuję ponadto wszystkie ścieżki dydaktyczne na terenie powiatu: sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Posiadam duże doświadczenie z grupami dzieci i młodzieży oraz z osobami niepełnosprawnymi. Moim atutem jest duża wiedza przyrodnicza oraz umiejętność popularyzacji wiedzy o regionie. Dużą zaletą jest także znajomość terenu oraz ludzi z branży przewodnickiej, turystycznej oraz leśnej. Gwarantuję niezapomnianą przygodę na bieszczadzkich szlakach.

Największą satysfakcję czerpię ze wspólnej wędrówki po beskidzkich szlakach w poszukiwaniu tajemnic karpackiej przyrody.

Poniżej przedstawiam także propozycje tras dla turystów, którzy poszukują miejsc dostarczających wrażeń i nie wymagają dużego wysiłku fizycznego. Często trasy te służą grupom zorganizowanym. Postaram się pokrótce przybliżyć odcinek przedstawionego szlaku bądź ścieżki.

 

Zdaję sobie doskonale sprawę, że dla tych, którzy uprawiają turystykę kwalifikowaną oraz specjalistyczną indywidualnie, zawarte tutaj wiadomości będą, co najmniej powierzchowne. Prawdziwy turysta na wędrówkę zabiera ze sobą mapę i książkowy przewodnik, jednak z doświadczenia wiem, że 80% osób przyjeżdżających planujących przyjazd własnym samochodem lub w Bieszczady, Beskidy i Pogórza szuka informacji w Internecie. Do właśnie dla nich są umieszczone poniżej informacje.

 

Oferta Przewodnicka - Godzinne prelekcje multimedialne

 

Bieszczady Wysokie

Przedstawienie atrakcji przyrodniczych i kulturowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego wraz z otulinami. Prezentacja przedstawia wędrówkę po bieszczadzkich szlakach. Zawiera ponadto panoramy ze szczytów: Tarnica, Halicz, Rozsypaniec, Wielka Rawka, Połonina Caryńska, Połonina Wetlińska – Chatka Puchatka, Osadzki Wierch, Smerek, Jasło.

KALENDARZ PRZYRODNICZY KARPAT PÓŁNOCNYCH.

 Prezentacja przedstawiająca zjawiska przyrodnicze, atmosferyczne i astrologiczne w Bieszczadach i w Górach Słonnych. Kilkadziesiąt slajdów ukazujących życie flory i fauny gór w poszczególnych porach roku. Cykl procesów przyrodniczych w formie barwnej opowieści przeplatanej ciekawostkami z życia zwierząt i roślin.

KARPACKI MACROCOSMOS.

Wyprawa do dna puszczy karpackiej. Poruszamy się najniższym piętrem lasu poznając rośliny i zwierzęta zamieszkujące runo karpackiej buczyny. W dużym powiększeniu oglądamy świat owadów, las widziany z „żabiej perspektywy”. Poznajemy chronione i rzadkie bezkręgowce. Poznajemy ekologiczne zależności pomiędzy najmniejszymi organizmami.

SOWY KARPACKIE.

Poznajemy las okiem karpackich ptaków drapieżnych. Prezentacja ukazuje biologię oraz środowisko życia sów. Zdjęcia oraz filmy ukazujące sylwetki karpackich gatunków sów, pozwalają na odkrycie piękna tych skrytych ptaków. Sowy zamieszkujące karpackie lasy oraz stare cerkwie i kościoły, są bohaterami wielu legend i opowieści

DOLINA IKON.

Wędrówka doliną Osławy, Solinki i Sanu. Poszukiwanie sacrum ukrytego w ikonach karpackich. Wędrujemy starym traktem wzdłuż największych bieszczadzkich rzek, poznajemy greckokatolickie i prawosławne świątynie.

TAJEMNICE GÓR SŁONNYCH.

Podróż po parku Krajobrazowym Gór Słonnych, bez dróg i bez szlaków. Wędrujemy starymi drogami leśnymi, podziwiając jodeł księstwo i buków królestwo docierając do źródeł wód mineralnych, solanek oraz starych kopalni i sztolni. Poznajemy atrakcje w Górach Słonnych, panoramy widokowe, dawne sanatoria oraz

ŻYWE MUZEA KARPACKIEJ PRZYRODY.

Podróż po rezerwatach przyrody. Szczegółowe omówienie najatrakcyjniejszych miejsc w Bieszczadach i w Górach Słonnych. Prelekcja obejmuje zagadnienia z zakresu chronionej flory i fauny.

NATURA 2000.

Sieć obszarów Natura 2000 w Karpatach Północnych. Poznajemy gatunki priorytetowe, rośliny siedlisk fitosocjologicznych. Prezentacja zawiera propozycje wędrówek po obszarach sieci Natura 2000 w Bieszczadach oraz Górach Słonnych

PARKI DWORSKIE, MIEJSKIE I ZDROJOWE.

Prezentacja zawiera opis bieszczadzkich posiadłości, historię siedzib właścicieli wsi w dolinie Sanu, Osławy oraz Solinki. Ukazuje także osobliwości dendrologiczne parków dworskich miejskich i zdrojowych, w stanie obecnym oraz starej fotografii.

Źródła Bieszczadzkich rzek i Strumieni.

Prezentacja ukazuje piękno bieszczadzkich jezior, rzek, strumieni; jest multimedialną wyprawą do źródeł bieszczadzkich wód. Podążamy szlakami wzdłuż bieszczadzkich rzek oraz podziwiamy świat oczyma wędrujących pstrągów. Poznajemy tarliska bieszczadzkich gatunków ryb. Podążamy bieszczadzkimi szlakami podziwiając źródliska na połoninach, zagubione w karpackich lasach, z których każde posiada swoją legendę.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE. Wędrówki ścieżkami przyrodniczymi Lasów Państwowych, Parków Krajobrazowych, Gmin oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 

Oferta Przewodnicka - Zimowe wycieczki piesze

 

 

 

Park Krajobrazowy Gór Słonnych

 

LISZNA- ORLI KAMIEŃ – BIAŁA GÓRA- SKANSEN W SANOKU

Trasa bez szlaków, dzikie ostępy Gór Słonnych. Na trasie liczne atrakcje w postaci kamieniołomu w środku lasu, szczyt „Gwiazda” miejsce rozstrzelania jeńców radzieckich, Orli Kamień (pomnik przyrody nieożywionej) Orle Skały (taras widokowy), Sanatorium Doktora Domańskiego (ruiny i kapliczka), Starorzecze Sanu – obserwacje ptaków, siedliska rośliny wilgociolubne i źródliskowe, torfowisko przejściowe. Czas przejścia ok. 3-4 godzin.

BYKOWCE – DUŻY KAMIEŃ – GÓRA GRANICKA – MAŁY KAMIEŃ – GÓRA CICHOŚCI – CERKIEW W OLCHOWCACH

Trasa wiedzie po części szlakiem zielonym następnie bez szlaków do drewnianej cerkwi w dzielnicy Sanoka w Olchowcach. Malownicza i stosunkowo łatwa trasa wiedzie przez malowniczą część Gór Słonnych, na trasie panoramy widokowe, rezerwat Polanki, wychodnie skalne (pomniki przyrody nieożywionej), cerkiew greckokatolicka z zachowanym ikonostasem ( obecnie kościół rzymskokatolicki). Czas przejścia 3-4 godz.

LISZNA- ORLI KAMIEŃ – ORLE SKAŁY – GRODZISKO - GÓRA KRZYŻA- CERKIEW W MIĘDZYBRODZIU

Trasa wiedzie w kierunku północno-zachodnim grzbietem Gór Słonnych. Obfituje w polany widokowe ukazujące malowniczą dolinę wsi Liszna oraz Dolinę Sanu wraz z widokiem na miasto Sanok. Osobliwości przyrodnicze (wiekowe jodły, buki, ostańce skalne, zwierzęta i rośliny chronione), historyczne i kulturowe (grodzisko, cerkiew, krzyże i kapliczki) stanowią niewątpliwą atrakcję tej łatwej trasy. Czas przejścia 4-5 godzin.

 

2. Sanok

 

Czerteż – Cerkiew w Czerteżu – Góra Glinice – Kirkut Sanocki – Góra Parkowa.

Trasa bardzo łatwa wiodąca przez atrakcyjne przyrodniczo tereny, obejmuje dwa najwyższe wzniesienia w Sanoku będące doskonałymi punktami widokowymi. zwiedzamy zabytkową cerkiew, oraz sanockie nekropolie w tym cmentarz żydowski. Czas przejścia 3-4 godziny.

 

 

Oferta Przewodnicka – Górskie Wycieczki piesze

 

Bieszczady Wysokie

 

WĘDRÓWKA POŁONINĄ WETLIŃSKĄ.

Trasa: Przełęcz Wyżna – Chatka Puchatka – Osadzki Wierch – Przełęcz Orłowicza – Wetlina. Trasa wiedzie do najwyżej położonego schroniska w Bieszczadach. Następnie przez grzbiet Połoniny Wetlińskiej do Przełęczy Orłowicza szlakiem czerwonym. Szlakiem żółtym schodzimy do Wetliny. Czas przejścia 4-6 godzin

 

CHATKA PUCHATKA.

Przełęcz Wyżna – Chatka Puchatka – Berechy Górne. Trasa wiedzie do najwyżej położonego schroniska w Bieszczadach. Zejście do Berechów Górnych. Czas przejścia 3- 3,5 godz.

 

POŁONINA CARYŃSKA.

Trasa: Przełęcz Wyżniańska – Połonina Caryńska – Berechy Górne ( możliwy wariant powrotu trasą wejścia).

 

TRÓJSTYK PAŃSTW. WIELKA RAWKA- KREMRNAROS.

Trasa: Przełęcz Wyżniańska – Schronisko Pod Rawkami – Mała Rawka – Wielka Rawka – Kremenaros. Czas przejścia 4-5 godz.

KRÓLOWA BIESZCZADÓW. TARNICA.

 

Trasa: Wołosate – Tarnica – Tarniczka- Szeroki Wierch- Ustrzyki Górne. Czas przejścia 5-6 godzin.

WYPRAWA W PRAWDZIWE BIESZCZADY. Trasa: Wołosate – Przełęcz Bukowska - Rozsypaniec- Halicz- Przełęcz pod Tarnicą – Wołosate. czas przejścia 7-8 godz.

 

WYPRAWA NA JASŁO. Trasa: Przełęcz Przysłup – Smażalnia Ryb- Jasło – Przysłup. Trasa bez znaków wiedzie przez piękną buczynę karpacką, na trasie liczne polany widokowe.

 

Wyprawa na bukowe Berdo

Rozpoczynamy wędrówkę w Mucznem. Żółtym szlakiem łącznikowym zdobywamy Połoninę Bukowego Berda i dalej znakami niebieskimi podążamy poprzez  i stoki Krzemienia, aż osiągniemy Przełęcz Goprowców. Wspinamy się na Tarnicę i schodzimy do Wołosatego. Czas przejścia 6-7 godzin.

 

Park Krajobrazowy Doliny Sanu.

 

WYPRAWA W DZIKIE BIESZCZADY.

Rajskie – Tworylne – Krywe. Trasa bez znaków, wiedzie poprzez nieistniejące wsie Tworylne i Krywe, atrakcyjna o każdej porze roku. Liczne osobliwości rezerwatu Krywe, ostoje wielu ciekawych gatunków fauny i flory, ruiny cerkwi, dworu. Czas przejścia 4-5 godz.

 

BIESZCZADZKIE RYKOWISKO.

Rajskie – Taras widokowy. Oferta jedynie w okresie 15 IX – 15 X Wyjście wcześnie rano (4:00, 5:00) lub wieczorem (16:00-17:00) w małych grupach. Możliwość obserwacji przez lornetkę godów jeleni w dolinie Sanu. Przepiękna panorama umożliwia przeżycie niezapomnianych chwil o wschodzie i zachodzie słońca. Czas przejścia 3 godziny.

 

EKOMUZEUM TRZY KULTURY W LUTOWISKACH

Poruszamy się wokół miejscowości Lutowiska. Poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe regionu podziwiając czytelne ślady kultury żydowskiej, świat karpackiej flory i awifauny, miejsce kręcenia scen ekranizacji trzeciej części trylogii H. Sienkiewicza oraz ślady po kulturze Bojków.

 

BIESZCZADZKIE WODOSPADY

Podziwiamy wodospady na Potoku Nasiczniańskim i Hylatym.

 

 

Ciśniańsko- Wetliński Park Krajobrazowy

 

SINE WIRY.

Trasa: Polanki- - Rezerwat - Sine Wiry- Polanki. Trasa łatwa, wiedzie leśną drogą przez bukowo-jodłowy las. Liczne osobliwości przyrody nieożywionej w postaci ostańców skalnych, progów skalnych na Solińce i Wetlińce. Na trasie roślinność źródliskowa, liczne gatunki rzadkie i chronione. Czas przejścia 3 godz.

 

JEZIORKA DUSZATYŃSKIE.

Trasa: Komańcza- Prełuki- Rez. Przełom pod Duszatynem - Duszatyń – Jeziorka Duszatyńskie - Komańcza. Trasa wiedzie przez malowniczą Dolinę Osławy i przez stary bukowy drzewostan. Niewątpliwym magnesem są jeziorka Duszatyńskie, jednakże na trasie występują inne także atrakcyjne i urokliwe miejsca położone w granicach rezerwaty Przełom pod Duszatyniem. Ciekawa historia wsi Prełuki i Duszatyn dopełnia wrażeń na tym szlaku. Czas przejścia 5-6 godzin. Istnieje możliwość skrócenia trasy, jednakże wymagane jest powiadomienie Nadleśnictwa Komańcza – właściciela drogi Komańcza – Duszatyn o organizacji wycieczki.

 

WOKÓŁ KOMAŃCZY. Trasa: Komańcza Letnisko-  SchroniskoPodkowiata” – Klasztor Sióstr Nazaretanek- Taras Widokowy – Cerkiew Prawosławna – Cerkiew Grekokatolicka – Kościół w Komańczy. Trasa obfituje w atrakcje kulturowe 3 wyznań, wiedzie poprzez przepiękny drzewostan jodłowy. Dostarcza niezapomnianych wrażeń dla turystów spragnionych poznać

 

 

 

Park Krajobrazowy Gór Słonnych

 

LISZNA- ORLI KAMIEŃ – BIAŁA GÓRA- SKANSEN W SANOKU.

Trasa bez szlaków, dzikie ostępy Gór Słonnych. Na trasie liczne atrakcje w postaci kamieniołomu w środku lasu, szczyt „Gwiazda” miejsce rozstrzelania jeńców radzieckich, Orli Kamień (pomnik przyrody nieożywionej) Orle Skały (taras widokowy), Sanatorium Doktora Domańskiego (ruiny i kapliczka), Starorzecze Sanu – obserwacje ptaków, siedliska rośliny wilgociolubne i źródliskowe, torfowisko przejściowe. Czas przejścia ok. 3-4 godzin.

BYKOWCE – DUŻY KAMIEŃ – GÓRA GRANICKA – MAŁY KAMIEŃ – GÓRA CICHOŚCI – CERKIEW W OLCHOWCACH.

Trasa wiedzie po części szlakiem zielonym następnie bez szlaków do drewnianej cerkwi w dzielnicy Sanoka w Olchowcach. Malownicza i stosunkowo łatwa trasa wiedzie przez malowniczą część Gór Słonnych, na trasie panoramy widokowe, rezerwat Polanki, wychodnie skalne (pomniki przyrody nieożywionej), cerkiew greckokatolicka z zachowanym ikonostasem ( obecnie kościół rzymskokatolicki). Czas przejścia 3-4 godz.

LISZNA- ORLI KAMIEŃ – ORLE SKAŁY – GRODZISKO - GÓRA KRZYŻA- CERKIEW W MIĘDZYBRODZIU. 

Trasa wiedzie w kierunku północno-zachodnim grzbietem Gór Słonnych. Obfituje w polany widokowe ukazujące malowniczą dolinę wsi Liszna oraz Dolinę Sanu wraz z widokiem na miasto Sanok. Osobliwości przyrodnicze (wiekowe jodły, buki, ostańce skalne, zwierzęta i rośliny chronione), historyczne i kulturowe (grodzisko, cerkiew, krzyże i kapliczki) stanowią niewątpliwą atrakcję tej łatwej trasy. Czas przejścia 4-5 godzin.

 

 

Sanok

 

Czerteż – Cerkiew w Czerteżu – Góra Glinice – Kirkut Sanocki – Góra Parkowa.

Trasa bardzo łatwa wiodąca przez atrakcyjne przyrodniczo tereny, obejmuje dwa najwyższe wzniesienia w Sanoku będące doskonałymi punktami widokowymi. zwiedzamy zabytkową cerkiew, oraz sanockie nekropolie w tym cmentarz żydowski. Czas przejścia 3-4 godziny.

 

PARK MIEJSKI  W SANOKU

Prawdziwa zielona perła w architekturze sanockiego Starego Miasta. Wędujemy po stuletnim, największym w Polsce parku typu górskiego. Z platformy widokowej podziwiamy Dolinę Sanu i amfiteatralne położenie miasta u podnóży Gór Słonnych i Pogórza Bukowskiego.

 

SANOCKI PARK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zwiedzamy Rynek, sanocki deptak z ławeczką Dzielnego Wojaka Szwejka, zaglądamy do sanockich pracowni ikon. Godzinne zwiedzanie Muzeum Historycznego z kolekcją ikon i obrazami Zdzisława Beksińskiego łączymy z podziwianiem wnętrza katedralnej cerkwi prawosławnej, wycieczkę kończymy zwiedzając Sanockie Muzeum Budownictwa Ludowego zwane potocznie Skansenem. Czas 5-6 godzin.

 

 

 

Oferta Przewodnicka - SANKTUARIA KARPACKIEJ PRZYRODY.

Poznajemy walory przyrodnicze Rezerwatów PRzyrody.

 

REZERWAT POLANKI (2 wersje)

 

REZERWAT SOBIEŃ

 

REZERWAT GOŁOBORZE + KAMIENIOŁOMY + KAPLICZKA

 

REZERWAT KOZINEC

 

REZERWAT PRZEŁOM SANU POD GRODZISKIEM + CUDOWNE ŹRÓDEŁKO

 

REZERWAT PRZEŁOM OSŁAWY POD DUSZATYNEM

 

REZERWAT SINE WIRY

 

REZERWAT ZWIEZŁO

 

REZERWAT KRYWE

 

REZERWAT

 

Opis Obsługiwanych

 szlaków turystycznych i Tematycznych

 

SZLAKIEM CZERWONYM Do rezerwatu „Zwiezło”

Wędrówkę rozpoczynamy przy dworcu PKP w Komańczy, można tutaj zostawić samochód..  Kierujemy się w kierunku miejscowości Prełuki. Przekraczamy most na Osławicy i kierujemy się asfaltową drogą w górę, szlak odbiega w prawo, nie mniej jednak drogą asfaltową także dojdziemy do celu. W Prełukach pokonując most na Osławie warto zwrócić uwagę na 2 ostatnie domy można tam skorzystać z noclegu oraz zjeść pyszne pierogi. Szlak wiedzie cały czas drogą wspinając się na widokowy szczyt z odkrywką piaskowcową po lewej stronie. Stąd rozpościera się przepiękny widok na urokliwe fragmenty rezerwatu „Przełom Osławy Pod Duszatyniem”. Widoczny przełom rzeki z przerzuconym nad nią mostkiem torowiska Bieszczadzkiej Ciuchci dostarcza niezapomnianych wrażeń estetycznych. Odważni kierowcy bądź właściciele samochodów terenowych mogą pokusić się o skrócenie trasy o 2 godziny, dojeżdżając do Duszatynia. Ruszamy nowo wyznaczonym odcinkiem szlaku , wcześniej wiódł on drogą leśną często wykorzystywaną do zrywki i wywozu drewna. Niemniej jednak, gdy nie ma błota możemy iść drogą przy niej po prawej stronie znajduje się niewielki wodospad. Wędrując przez bukowy las na stokach Chryszczatej docieramy rezerwatu Zwiezło. Wracamy tą samą trasą

 

Szlakiem Ikon znakami Niebiesko - Białymi  (trójkąty połączone w kwadrat)Trasa o długości około 70 km. Przebieg szlaku Sanok - Międzybrodzie - Tyrawa Solna - Mrzygłód - Hłomcza - Łodzina - Ulucz - Dobra Szlachecka - Siemuszowa - Hołuczków - Wujskie - Sanok - Olchowce.

Szlak obejmuje 14 zabytków architektury cerkiewnej,  rozmieszczonych w promieniu 25 km od Sanoka z cerkwią drewnianą w Uluczu.


Szlak spacerowy znakami biało- żółtymi trójkąty połączone w kwadrat)

Lesko - Jankowce - Czarny Dział - Bezmiechowa Górna - Słonne Góry (szybowisko) łączy się ze szlakiem czerwonym

 

Szlak Sanok - Chryszczata Znaki Niebieskie

Trasa o długości 40 kilometrów. Szlak rozpoczyna się na   dworcu PKP Sanok następnie przez ul. Lipińskiego i ul. Stróżowską prowadzi  do wzniesienia  Łazy Stróżowskie 521 m n.p.m.,  z którego roztacza się widok na dolinę Sanu, Sanok i pasmo Gór Słonnych. Następne odcinki szlaku to wieś Poraż i kierujemy się drogą do Morochowa, przy czym szlak odbija tutaj na szczyt Czekajka 467 m n.p.m., po czym schodzi do w/w miejscowości. Następnie przechodzimy przez most na Osławie, kierując się na szczyt Pohary 641 m. n.p.m. Następnie szlak wiedzie przez Lasy Seredyńskie do szczytu   Suliła 759 m n.p.m. Z Suliłu rozpościera się przepiękny widok na pasmo Bukowicy położone w Beskidzie Niskim  Końcowy odcinek  szlaku przebiega przez Ciśniańsko - Wetliński Park Krajobrazowy, wieś Turzańsk (w niej cerkiew) i prowadzi na Chtyszczatą 997 m n.p.m.

 

Szlak czerwony łączący Sanok – PrzemyśL

Przebieg szlaku Sanok  - Orli Kamień (554 m) - Liszna -Słonny (667 m) – Rakowa – Roztoka - Leszczawa Górna – KopysnoBirczaŁodzinka - Brylince - Wapielnia – Przemyśl. Długość trasy- 76 km

Bardzo atrakcyjny szlak prowadzący przez Park Krajobrazowy Gór Słonnych i Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego . Od tego szlaku odbiegają 3 szlaki łącznikowe. Pierwszym szlak żółty o długości 5 km łączy odcinki Sanok PKP z szczytem Orli Kamień. Drugi  zielony o długości 4 km łączy odcinek od Góry Przysłup do rezerwatu Góra Sobień i starej stacji PKP za Załużem. trzeci żółty o długości 14 km prowadzi  do   Leska  przez górę Kamienną z lotniskiem szybowcowym przez Bezmiechową  , dalej  Czarnym Działem i Jankowce.

Początek szlaku zaczyna się na stacji  PKP Sanok Główny i biegnie ulicami Dworcowa, Kolejowa, Jagielońska, deptakiem na ulicy 3 Maja, następnie przebiega przez Rynek, Zamkową. Skręca następnie w prawo na ulicę Mickiewicza i dalej prosto przez ulicę Białogórską. Ten odcinek szlaku przeznaczony jest dla ludzi pragnących zwiedzić najważniejsze zabytki Sanoka: obiekty sakralne, muzeum historyczne, zamek,  skansen itd. (dla spragnionych kontaktu z naturą polecam udanie się szlakiem łącznikowym żółtym). Przechodzimy przez most na Sanie i kierujemy się prosto na Białą Górę, tędy szlak prowadzi przez las jodłowo-bukowy aż do Orlich Skał i szczytu Orli Kamień. Orle Skały i Orli Kamień - 554 m n.p.m. należą do  najczęściej odwiedzanych szczytów przez sanoczan i turystów. Na szlaku pracownicy Leśniwa Liszna utworzyli punkt widokowy wyposażony w ławeczki, jest to jedno z najlepszych miejsc (oprócz grzbietu na oddziale 199), z którego można obserwować prawie cały Sanok.  Niedaleko Orliego Kamienia, szczyt Gwiazda oraz stary Kamieniołom. Dalej szlak schodzi do wsi Liszna, mijamy leśniczówkę Leśnictwa Liszna i podążamy dalej lasem w stronę Słonnego. Ten odcinek przebiega droga leśną, poprzez malownicze drzewostany jodły i buka, aż do szczytu  Słonny Wierch 671 m n.p.m. następnie szlak schodzi w dół do szczytu 659m n.p.m i dalej grzbietem kierujemy się na Słonną 638m n.p.m. Schodząc dalej grzbietem ze szczytu dochodzimy do  wzniesienia 634 i przekraczamy szczyt imponujących Serpentyn - drogi łączącej Sanok z Przemyślem. Kolejnym szczytem na szlaku jest Przysłup 651 m n.p.m. występują tu naturalne zespoły buczyny karpackiej o charakterze puszczańskim, projektowany tu jest rezerwat. Grzbietem dochodzimy do najwyższego punktu 668m n.p.m.  i schodzimy do wsi Rakowa. Dalszym etapem tej trasy są wsie Zawadka, Roztoka, Góra Kiczerka, Bircza z siedzibą Nadleśnictwa,  Brylińce a następnie  Przemyśl.

 

Pogórze Dynowskie i przemyskie  SZlak  Niebieski o długości 107 km
 Dynów - Piątkowa - Sufczyna - Olszany - Krasiczyn - Dybawka - Kruhel Wielki - Huwniki - Kalwaria Pacławska - Suchy Obycz (617 m) - Arłamów - Wojtkówka - Kamienna Laworta (768 m) - Ustrzyki Dolne.

Szlak naftowy

Jasło - Krosno - Sanok - Ustrzyki Dolne - Sambor - Borysław - Drohobycz - Lwów. Szlak architektury drewnianej" ma 9 tras w całym województwie podkarpackim. Na opisywanym terenie znajdują się trasy II (Sanok-Ulucz-Sanok, 80 km) oraz IIa (Dynów - Bircza, 59 km) III (Ustrzyki Dolne - Lesko, 118 km).

Szlak nadsańskich umocnień

Szlak o długości 150 km. Rozpoczyna się w Zwierzyniu i ciągnie się orograficznie lewym brzegiem Sanu, który  w 1939-1941 stanowił granicę pomiędzy III Rzeszą  a Związkiem Radzieckim. Na trasie znajduje się ok. 120 obiektów ukazujących nam tajemnice wojennego rzemiosła II Wojny Światowej. Na drogowskazach oznaczonych piktogramami w kolorze czerwonym do poszczególnych obiektów można znaleźć również pozycję GPS.

Szlak dobrego wojaka Szwejka.

Długość odcinka pieszego na terenie Polski waha się w granicach 200 km, natomiast trasa rowerowa licząc od przejścia granicznego ze Słowacją Palota- Radoszyce  do przejścia granicznego z Ukrainą w  Krościenku liczy około 180 km wraz ze szlakiem łącznikowym z Przemyślem i Medyką (kolejne przjećie graniczne z Ukrainą. Przebieg szlaku pieszego: Radoszyce – Stary Łupków – Zdubeńsko (nieistniejąca wieś) – Smolnik – Mików – Duszatyn - Prełuki – Komańcza - Komańcza Letnisko– Góra Kamień 718 m –Rzepedka 708 m– SzczawneKulaszne -Góra Dział – MorochówCzekajka 466 – Góra Stróżowskie Łazy – Sanok – Góra Orli Kamień – Góra Słonny Wierch – Tyrawa Wołoska – Zawadka – Góra ChwaniówLiskowate – Krościenko.

 

Szlak rowerowy przebiega praktycznie w całości domniemaną trasą przejazdu i przemarszu 11 kompani marszbatalionu N 99 pp" z czeskich Budziejowic. Trasa szlaku: przejście graniczne RadoszycePalota – Łupków – Komańcza – SzczawneZagórz – Sanok – Tyrawa Wołoska – Liskowate – Krościenko – przejście graniczne Krościenko. Skrót do Przemyśla przez Arłamów i dalej z Przemyśla do Lwowa.

 

Bieszczadzki fragment Głównego Szlaku Beskidzkiego Komańcza - Wołosate.

Długość Szlaku  -  92 km,  Orientacyjny czas przejścia - 36 godz.

Komańcza – Prełuki – Duszatyn – Rezerwat Zwiezło- Chryszczata 977- przełęcz Żebrak – Wołosań 1071m – Cisna – Jasło 1153m – Okrąglik 1101 m – Fereczata 1102 – Smerek 1222 – przełęcz Orłowicza 1090 – Osadzki Wierch 1253 – Schronisko PTTTK „Chatka Puchatka” 1228 – Berehy Górne – Połonina Caryńska 1297 m – Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch 1268 – Tarniczka 1313 – przełecz pod Tarnicą 1290 m – Przełecz Goprowców1160 m – Halicz 1333 – Rozsypaniec 1280 –– Wołosate.

Szlak Niebieski Nowy Łupków – Ustrzyki Górne-Ustrzyki Dolne

odcinek Nowy Łupków-Ustrzyki Górne: 68 km, orientacyjny czas przejścia 26 godz.; odcinek Ustrzyki Górne-Ustrzyki Dolne: 67 km, 27 godz.

Nowy Łupków- Wysoki Groń 905 m – BalnicaStryb 1011 m- przełęcz nad Roztokami Górnymi – Okrąglik 1101 – Rabia Skała 1199- Wielka Rawka 1304 – Ustrzyki Górne- Wołosate – Przełecz pod Tarnicą 1290 – Krzemień 1335 – Bukowe Berdo 1311 – Pszczeliny – Magura Stuposiańska 1016m – DwernikOtryt – Polana – Łabiska 615 – Teleśnica Oszwarowa – Żuków – Równia – Gromadzyn 654 – Ustrzyki Dolne

Szlak Zielony Bystre k. Baligrodu – Chryszczata

Bystre – rezerwat Gołoborze – Rabe (nieistniejąca wieś)  Huczwice (nieistniejąca wieś)  Chryszczata (węzeł ze szlakiem czerwonym)

Szlak Czarny, dawniej szlak im. Karola Świerczewskiego, dodatkowy wariant Głównego Szlaku Beskidzkiego 928 – Przełęcz Orłowicza.

Długość 30 km, Czas przejścia 12 godz.

Przełęcz pod Jawornem 928m (pomiędzy Jawornem a Wołosanią 1071)- Kołonice- Łubne (nieistniejąca wieś) – Jabłonki – Łopieninka 953 m - Łopiennik 1069 m – Dołżyca – Falowa 968 m – Jaworzec(nieistniejąca wieś) – Bacówka PTTK w Jaworzcu 605m – Krysowa 840 m – Przełęcz M Orłowicza 1090m

Szlak niebieski Baligród – Łopiennik.

Długość5 km, czas przejścia 5 godz.

Baligród – rezerwat „Cisy na Górze Jawor”- Berdo 890m – Durna 979 – Łopiennik 1069 (węzeł szlaków)

Szlak łącznikowy znaki zielone Jabłonki – Berdo

Jabłonki – Woronikówka 836 m – rezerwat WoronikówkaBerdo 890m

Zagórz -LESKO – KRYSOWA Znaki zielon Długość 57 km, Czas przejścia 18 godz.

Zagórz PKP – Gruszka -Lesko- Leski Kamień (pomnik przyrody nieożywionej) – Glinne – Leśnictwo szkółkarskie Kostryń- Czulnia 576- Zwierzyń – rezerwat „Przełom Sanu pod Grodziskiem” – rezerwat „Nad Jeziorem Myczkowieckim” - Bereźnica Niżna (nieistniejąca wieś) –  przejście przez potok Bereźniczka (uwaga na wiosenne roztopy i ulewne deszcze) – Myczków - Wierchy 635 m (punkt widokowy)– Polańczyk- Rybne- Wołkowyja - Górzanka– Kamień 618 m (punkt widokowy ) - Bukowiec – Monaster 565 m– Terka – przełęcz Szczycisko 629 m – Żołobina 780 – Bukowina 922 punkt widokowy, jagody ;-) – Krysowa 840 (węzeł szlaków)

Szlak Zatwarnica – Rabia Skała żółty

Zatwarnica – Suche Rzeki – Przełęcz M. Orłowicz 1090m – Wetlina (Stare Sioło) – Jawornik 1021 – Paprotna 1198 m – Rabia Skała 1199 m

Szlak Wola Michowa – Balnica znaki żółte

Wola Michowa (Latarnia Wagabundy) – Maniów – Balnica – początek żółtego szlaku do słowackiej wsi Osadne.

Jawornik 1021 – Przysłup Caryński znaki zielone

Jawornik (węzeł szlaków z żółtym) – Wetlina Stare Sioło – Punkt kasowy BPN – Dział 1084 m – Mała Rawka – Bacówka PTTK pod Małą Rawką 930 m – przełęcz Wyżniańska – Połonina Caryńska – Przełęcz Przysłup Caryński 785 m – Schronisko Studenckie „Koliba”.

Bukowe Berdo – Muczne znaki żółte

Muczne –Bukowe Berdo (węzeł szlaków z niebieskim)

Lutowiska – Otryt Znaki Zielone

Lutowiska – Krywka (nieistniejąca wieś) – Otryt (węzeł szlaków z niebieskim)

 

Ścieżki Spacerowe

Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 

Posiadam uprawnienia Przewodnika po Bieszczadzkim Parku Narodowym, posiadam licencję Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Oprowadzam w oparciu o wiedzę przyrodniczą z dokładnymi danymi na temat mijanej flory fauny oraz otaczającego uczestników krajobrazu (omówienie panoram widokowych).

Ścieżka przyrodniczo- historyczna Orlik Krzykliwy – Wołosate – Tarnica

Ścieżka przyrodnicza „Śnieżyca” – Ustrzyki Górne- Szeroki Wierch

Ścieżka przyrodnicza „Pierwiosnka wielokwiatowa” Wołosate -Rozsypaniec – Krzemień

Ścieżka przyrodnicza „Buk” Berehy Górne – Połonina Caryńska – Ustrzyki Górne

Ścieżka przyrodnicz „Jarzębina” Ustrzyki Górne – Wielka Rawka – Mała Rawka

Ścieżka przyrodnicza „Pełnik alpejski” Berehy Górne – Schronisko PTTK – Osadzki Wierch – Przełęcz M. Orłowicza-Wetlina

Ścieżka przyrodnicza „Jodła” Suche Rzeki – Przełęcz Orłowicza – Smerek.

 

Obwodnicami w Bieszczadach przewodnicy nazywają trasy wiodące przez najbardziej atrakcyjne fragmenty Karpat Północnych. Na trasach obwodnic zwiedzamy cenniejsze elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Bieszczadów. Zatrzymujemy się przy galeriach, zabytkach architektury drewnianej, wędrujemy szlakami turystycznymi na  terenie parków krajobrazowych i narodowych, odkrywamy tajemnice rezerwatów. Trasa obwodnic prowadzą do miejsc, gdzie podziwiamy rozległe panoramy, mamy możliwość zakupu serów wołoskich i innych regionalnych wyrobów oraz skosztowania regionalnej kuchni.

Przedstawione poniżej tabele z opisem tras obwodnic ma przybliżyć państwu moją propozycję wycieczki z możliwością wyboru atrakcji, szacunkowy koszt oraz odległości pomiędzy miejscowościami. Są to bardzo istotne informacje dla organizatorów wycieczek w południowo-wschodni region Polski. Tabele przenaczone są głównie dla nauczycieli i wychowawców planujących wyjazd ze swoją klasą w roku szkolnym. Zaznaczam, że atrakcji w naszym regionie jest dużo więcej, wymienione są te najważniejsze i cieszące się największą popularnością wśród turystów. Jestem otwarty na wszystkie propozycje, co do zmiany trasy zaznaczając

Duża obwodnica Bieszczadzka – Oferta przewodnicka przewodnika beskidzkiego Piotra Kutiaka

 

KM

Miejscowości na trasie Dużej Obwodnicy

Atrakcje

Zwiedzanie/postoje

Uwagi, ceny biletów

U – bilet ulgowy,

N – bilet normalny,

P – parking (godz)

+ 6km

Zwierzyń

d. cerkiew murowana z 1799 r., cudowne źródełko w przełomie Sanu w Zwierzyniu, elektrownia wodna Rezerwat przełom Sanu pod Grodziskiem

 

 

 

Lesko

zamek Kmitów, kościół parafialny z XVI w.,

 synagoga z XVII w.,

kirkut (największy cmentarz żydowski w Bieszczadzach)

SYNAGOGA z galerią prac bieszczadzkich artystów, Zamek Kmitów, kościół, kirkut

 

Wejście do Synagogi

U-1,5 zł/ N–3 zł,

1

Glinne

pomnik przyrody

„Kamień Leski

20 min. zwiedzania, fotografowanie,

 

6

Uherce Mineralne

barokowy kościół z 1757 r. otoczony murem obronnym

Opcjonalnie, fotografowanie,

 

10

Olszanica

Pałac Jordanów 1890 - 1910

Opcjonalnie, fotografowanie,

 

18

Stefkowa

d. cerkiew drew. 1836-40 z nagrobkami właścicieli

Opcjonalnie, fotografowanie,

 

21

Ustianowa Górna

d. cerkiew drew. z 1792 r. z mur. kaplicą dworską obok

Opcjonalnie, fotografowanie,

 

24

Ustrzyki Dolne

Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze z kioskiem pamiątkarskim i wydawnictwami BdPN, mur. cerkiew z kompletnym ikonostasem z 1874 r., odnowiony kirkut z macewami, 2 stacje narciarskie „Laworta” i „Gromadzyń”, kryta pływalnia „Delfin” z kawiarnią

Opcjonalnie, fotografowanie,

Bilety wstępu do Bieszczadzkiego Muzeum Przyrodniczego

U-3zł/N-5zł

Opłata za przewodnika 20,00 zł od grupy liczącej do 20 osób

25

Jasień

kościół mur.  z 1664 r. sanktuarium Matki Bożej z ikoną z Rudek k. Lwowa prowadzone przez OO. Michalitów

Opcjonalnie, fotografowanie,

 

29

Hoszów

d. cerkiew z 1938 r

Zwiedzanie z zewnątrz, fotografowanie

 

30

Zadwórze

 

 

 

36

Rabe

d. cerkiew z 1852 r. z ikonostasem

zwiedzanie

Wolne datki na remont kościoła

39

Żołobek

d. cerkiew z 1830 r.,

hodowla danieli

 

 

41

Czarna

Galeria „Barak” z pracami artystów bieszczadzkich, d. cerkiew  drew. z 1834 r. z cofniętym  ikonostasem, pracownia rzeźbiarska „Łysego”, konie, Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne  PGNiG z basenem letnim i wyciągiem narciarskim

Galeria Barak

Cerkiew w Czarnej

Wolne datki na remont kościoła

45

Lutowiska

parking, kościół, galeria prac artystów bieszczadzkich, „Ekomuzeum”, kirkut, Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny BdPN z salą dydaktyczną,  wystawami czasowymi i wydawnictwami regionalnymi

Opcjonalnie, fotografowanie, toalety

Możliwość zakupu wydawnictw o BPN

49

Smolnik (nowa osada)

prywatna stadnina koników huculskich,

 

 

51

Smolnik (stara wieś)

cerkiew bojkowska z dachami piramidalnymi z 1791 r. o ładnej sylwetce

Cerkiew bojkowska spacer 20 min

Wolne datki na remont kościoła

57

Lewoskręt  na Dwernik

 

 

 

63

Stuposiany

parking, latem m-ce do kąpieli przy ujściu Wołosatego do Sanu

 

 

67

Pszczeliny

 

 

 

71

Bereżki

Brama Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 

 

75

Ustrzyki Górne

całoroczna stacja ratunkowa GOPR, parking, toalety, punkty małej gastronomii, latem konie huculskie w stanicy Terebowiec, dyrekcja BdPN, strażnica Straży Granicznej

opcjonalnie

 

79

Przełęcz Wyżniańska

855 m n.p.m.

SPACER DO BACÓWKI PTTK POD MAŁĄ RAWKĄ

Łatwe przejście drogą szutrową do Bacówki PTTK Pod Małą Rawką, liczne miejsca widokowe,

spacer 15 min. „trasą widokową” do Bacówki PTTK Pod Mała Rawką 930

 

Wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego:

U-1 zł/N-2zł

P – 5zł/godz.

 

83

Brzegi Górne

cmentarz z kamiennymi nagrobkami, cerkwisko, ślady dworu

Możliwość zejścia szlakiem czerwonym z Połoniny Wetlińskiej

 

90

Przełęcz Wyżna

872 m n.p.m

WEJSCIE NA POŁONINĘ WETIŃSKĄ

(m-ce widokowe na połoniny BdPN, obelisk poświęcony pamięci Jerzego Harasymowicza (1933 – 1999), przydrożna galeria

spacer 1 godz. do „Chatki  Puchatka” czyli Schroniska PTTK na Połoninie Wetlińskiej (1228 m)

Wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego:

U-3 zł/N-6zł

P – 5zł/godz.

 

92

Górna Wetlinka

bacówka Nikosa Monopolusa

 

Możliwość zakupu serów sery trackich  i wołoskich – produkt  regionalny nagrodzony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego

94

Wetlina

zimowe narciarskie trasy spacerowe, liczna gastronomia, pomnikowy jesion

Opcjonalnie, fotografowanie, toalety

 

99

Smerek

basen, miejsce widokowe na Połoninę Wetlińską i jej otoczenie

 

 

100

Kalnica

rez. „Olszyna łęgowa w Kalnicy”, wyciągi narciarskie, dolina Wetlinki

 

 

101

Przełęcz Przysłup

651 m n.p.m. z panoramą na połoniny BdPN,

galeria „Fantasmagoria”, smażalnia pstraga, docelowa stacja bieszczadzkiej ciuchci

Galeria, smażanlnia,  miejsce widokowe

Obiad – pstrąg smażony

16-20 zł za zestaw.

101

Krywe

Stawy hodowlane - pstrąg

 

 

105

Dołżyca

masyw Łopiennika

 

 

108

Cisna

galerie bieszczadzkich artystów, m-ce martyrologii „Betlejemka”, rest. Siekierezada, w pobliżu 2 km stacja Majdan - izba muzealna bieszczadzkiej ciuchci

Galeria „Czarny Kot”, Atamania Ryszarda Szocińskiego – wizyta u  bieszczadzkiego poety, czas wolny na kawę, możliwość odwiedzenia Siekierezady

Istnieje możliwość przejazdu Ciuchcią Bieszczadzką ze stacji Majdan – 2 km od Cisnej

110

Jabłońska Góra

Serpentyny

 

 

 

112

Jabłonki

gen. K. Świerczewskiego, parking, Rez. cisów „Woronikówka

 

 

115

Kołonice

Rez. „Cisy na Górze Jawor

 

 

118

Skręt na Rabe

W dolinie Rabiańskiego Potoku: Rezerwat Gołoborze, jedyne w Polsce źródła mineralne z wodą arsenową, kopalnie, kamieniołomy

Rezerwat Gołoborze, Kamieniołom, degustacja wód mineralnych

+ 8 km w obie strony

122

Bystre

obelisk A. Fredry, wyciąg narciarski, basen kryty

 

 

129

Baligród

cmentarz wojenny, kościół mur. , rynek, obelisk ofiar mordu z 1944 r., czołg T - 44 - pomnik, cerkiew gr. kat. w trakcie remontu

Opcjonalnie Rynek, fotografowanie,

 

133

Mchawa

 

 

 

136

Nowosiółki

Muzeum Łowiectwa p. Henryki i Jurka Wałachowskich

 

Bilety U-4zł/N-6zł

140

Hoczew

kościół mur., prywatna galeria Zdzisława Pękalskiego, pomnik przyrody-Progi skalne na Hoczewce

Godzinna wizyta ubieszczadzkiego artysty - Zdzisława Pękalskiego w jego prywatnej galerii

Wizyta u artysty – do omówienia

143

Huzele

 

 

 

147

Lesko

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 6km

Zwierzyń

 

 

 

mała obwodnica Bieszczadzka – Oferta przewodnicka przewodnika beskidzkiego Piotra Kutiaka

 

KM

Miejscowości na trasie Małej Obwodnicy

Atrakcje

Zwiedzanie

Uwagi, ceny biletów

U – bilet ulgowy,

N – bilet normalny,

P – parking (godz)

+ 6km

Zwierzyń

d. cerkiew murowana z 1799 r., cudowne źródełko w przełomie Sanu w Zwierzyniu, elektrownia wodna Rezerwat przełom Sanu pod Grodziskiem

 

 

0

Lesko

Bankomaty, restauracje,

zamek Kmitów, kościół par. z XVI w., synagoga z XVII w., kirkut

SYNAGOGA z galerią prac bieszczadzkich artystów, Zamek Kmitów, kościół, kirkut

 

Wejście do Synagogi

U-1,5 zł/ N–3 zł,

1

Huzele

 

 

 

8

Hoczew

kościół mur., prywatna galeria Zdzisława Pękalskiego, pomnik przyrodyniożywionej-Progi skalne na Hoczewce

Godzinna wizyta u bieszczadzkiego artysty - Zdzisława Pękalskiego w jego prywatnej galerii

Wizyta u artysty – cena do uzgodnienia

10

Bachlawa

ruiny mur. cerkwi gr. kat. , pozostałości parku podworskiego

 

 

12

Średnia Wieś

kościół drewniany z 1608, park podworski

Opcjonalnie

fotografowanie lub zwiedzanie obiektu

 

14

Berezka

stadnina koni, ruina cerkwi

Opcjonalnie

fotografowanie lub zwiedzanie obiektu

 

17

Myczków

mur. kościół i cerkiew gr. kat. z 1900 r. obok siebie

Opcjonalnie

fotografowanie lub zwiedzanie obiektu

 

21

Polańczyk

d. cerkiew mur z 1908 r., dziś sanktuarium Matki Bożej z ołtarzem głównym i ocaloną cudowną ikoną Madonny z Łopienki zwana Matką Bożą Bieszczadzką, m-ce widokowe w centrum wsi przy wieży ciśnień, statek spacerowy Tramp

Zwiedzanie sanktuarium, spacer po uzdrowisku, punkt widokowy z rozległą panoramą Jeziora Solińskiego, godzinny lub dwugodzinny rejs statkiem spacerowym Tramp – podczas rejsu opowiadam o walorach turystycznych, historycznych i przyrodniczych Zalewu Solińskiego

Godzinny rejs statkiem spacerowym

U-10 zł/ N-15 zł

26

Wołkowyja

Ośrodek zarybieniowy, cerkwisko

 

 

30

Bukowiec

Przełom rzeki Solinki, odnoga Zalewu Solińskiego

 

 

35

Sakowczyk

 

 

 

37

Rajskie

odnoga Sanu Zalewu Solińskiego, wejście do ostoi zwierzyny w dolinie Sanu, retorty – wypał węgla drzewnego

 

 

41

Olchowiec

galeria przydrożna z pracami artystów bieszczadzkich

 

 

43

Chrewt

panorama na Jezioro Solińskie i dolinę wsi Paniszczów

 

 

47

Polana

 

 

 

52

Ostre

Punkt widokowy

 

 

57

Czarna Górna

 

 

 

58

Czarna

Galeria „Barak” z pracami artystów bieszczadzkich, Kościół w Czarnej – dawna cerkiew drewniana z 1834 r. o klasycystycznej bryle z cofniętym ikonostasem

 

Galeria Barak

Zwiedzamy cerkiew

 

W kościele zostawiamy wolne datki na remont świątyni

61

Żołobek

d. cerkiew z 1830 r.,

hodowla danieli

Opcjonalnie

fotografowanie lub zwiedzanie obiektu

 

63

Rabe

d. cerkiew z 1852 r. z ikonostasem

Zwiedzamy cerkiew

W kościele zostawiamy wolne datki na remont świątyni

67

Zadwórze

 

 

 

68

Hoszów

d. cerkiew z 1938 r

Opcjonalnie

fotografowanie lub zwiedzanie obiektu

 

71

Jasień

kościół mur.  z 1664 r. sanktuarium Matki Bożej z ikoną z Rudek k. Lwowa prowadzone przez OO. Michalitów

Opcjonalnie

fotografowanie lub zwiedzanie obiektu

 

75

Ustrzyki Dolne

Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze z kioskiem pamiątkarskim i wydawnictwami BdPN, mur. cerkiew praw. z ikonostasem z 1874 r., odnowiony kirkut z macewami, 2 stacje narciarskie „Laworta” i „Gromadzyń”, kryta pływalnia „Delfin” z kawiarnią

Opcjonalnie

Zwiedzanie miasta

Zwiedzanie Muzeum

Bilety wstępu do Bieszczadzkiego Muzeum Przyrodniczego

U-3zł/N-5zł

Opłata za przewodnika 20,00 zł od grupy liczącej do 20 osób

78

Ustianowa Górna

d. cerkiew drew. z 1792 r. z mur. kaplicą dworską obok

Opcjonalnie

fotografowanie lub zwiedzanie obiektu

 

86

Stefkowa

d. cerkiew drew. 1836-40 z nagrobkami właścicieli

Opcjonalnie

fotografowanie lub zwiedzanie obiektu

 

89

Olszanica

Pałac Jordanów 1890 - 1910

Opcjonalnie

fotografowanie lub zwiedzanie obiektu

 

93

Uherce Mineralne

barokowy kościół z 1757 r. otoczony murem obronnym

Opcjonalnie

fotografowanie lub zwiedzanie obiektu

 

95

Glinne

pomnik przyrody „Kamień Leski

20 min. spacer wokół pomnika przyrody nieożywionej

 

100

Lesko

 

 

 

+ 6km

Zwierzyń

 

 

 

 

Doliną Solinki do Bieszczadzkiego Parku Narodowego (wariant z trasą przez Równię)

 

KM

Miejscowość

Atrakcje

Zwiedzanie

Uwagi, ceny biletów

U – bilet ulgowy,

N – bilet normalny,

P – parking (godz)

+ 6km

Zwierzyń

d. cerkiew murowana z 1799 r., cudowne źródełko w przełomie Sanu w Zwierzyniu, elektrownia wodna Rezerwat przełom Sanu pod Grodziskiem

 

 

0

Lesko

zamek Kmitów, kościół parafialny z XVI w.,

synagoga z XVII w.,

kirkut (największy cmentarz żydowski w Bieszczadzach)

SYNAGOGA z galerią prac bieszczadzkich artystów, Zamek Kmitów, kościół, kirkut

 

Wejście do Synagogi

U-1,5 zł/ N–3 zł,

5

Glinne

pomnik przyrody

„Kamień Leski

20 min. zwiedzania, fotografowanie,

 

7

Uherce Mineralne

barokowy kościół z 1757 r. otoczony murem obronnym

Opcjonalnie, fotografowanie,

 

12

Orelec

Kościół-d. cerkiew z 1740 r., Ekomuzeum w Krainie Bobrów

 

 

 

16

Bóbrka

rezerwat „Koziniec”, bunkry sowieckich umocnień nadsańskich zwanych „linią Mołotowa”, Galeria malarska „LeGraż”, Pracownia bibułkarska Andrzeja Kusza,

 

 

19

Zabrodzie

 

 

 

20

Solina

Zapora, deptak,

ZWIEDZANIE ZAPORY

P – 20 zł

24

Myczków

 

mur. kościół i cerkiew gr. kat. z 1900 r. obok siebie

Opcjonalnie

fotografowanie lub zwiedzanie obiektu

26

Polańczyk

d. cerkiew mur z 1908 r., dziś sanktuarium Matki Bożej z ołtarzem głównym i ocaloną cudowną ikoną Madonny z Łopienki zwana Matką Bożą Bieszczadzką, m-ce widokowe w centrum wsi przy wieży ciśnień, statek spacerowy Tramp

Zwiedzanie sanktuarium, spacer po uzdrowisku, punkt widokowy z rozległą panoramą Jeziora Solińskiego, godzinny lub dwugodzinny rejs statkiem spacerowym Tramp – podczas rejsu opowiadam o walorach turystycznych, historycznych i przyrodniczych Zalewu Solińskiego

Godzinny rejs statkiem spacerowym

U-10 zł/ N-15 zł

31

Wołkowyja

Ośrodek zarybieniowy, cerkwisko

 

 

34

Bukowiec

Przełom rzeki Solinki, odnoga Zalewu Solińskiego

 

 

36

Terka

Cerkwisko, wjazd  w malowniczą dolinę Solinki

 

 

38

Polanki

Parking możliwość spaceru do rezerwatu „Sine Wiry” lub do Łopienki

 

 

43

Buk

 

 

 

46

Dołżyca

masyw Łopiennika

 

Jedziemy do Cisnej, atrakcyjnej i pięknie położonej miejscowości turystycznej

48

Cisna

galerie bieszczadzkich artystów, m-ce martyrologii „Betlejemka”, rest. Siekierezada, w pobliżu 2 km stacja Majdan - izba muzealna bieszczadzkiej ciuchci

Galeria „Czarny Kot”, Atamania Ryszarda Szocińskiego – wizyta u  bieszczadzkiego poety, czas wolny na kawę, możliwość odwiedzenia Siekierezady

Istnieje możliwość przejazdu Ciuchcią Bieszczadzką ze stacji Majdan – 2 km od Cisnej

50

Dołżyca

masyw Łopiennika

 

 

55

Krywe

Stawy hodowlane - pstrąg

 

 

59

Przełęcz Przysłup

651 m n.p.m. z panoramą na połoniny BdPN,

galeria „Fantasmagoria”, smażalnia pstraga, docelowa stacja bieszczadzkiej ciuchci

Galeria, smażanlnia,  miejsce widokowe

Obiad – pstrąg smażony

16-20 zł za zestaw.

61

Kalnica

rez. „Olszyna łęgowa w Kalnicy”, wyciągi narciarskie, dolina Wetlinki

 

 

62

Smerek

basen, miejsce widokowe na Połoninę Wetlińską i jej otoczenie

 

 

67

Wetlina

zimowe narciarskie trasy spacerowe, liczna gastronomia, pomnikowy jesion

Opcjonalnie, fotografowanie, toalety

 

70

Górna Wetlinka

bacówka Nikosa Monopolusa

 

Możliwość zakupu serów sery trackich  i wołoskich

73

Przełęcz Wyżna

872 m n.p.m

WEJSCIE NA POŁONINĘ WETIŃSKĄ

(m-ce widokowe na połoniny BdPN, obelisk poświęcony pamięci Jerzego Harasymowicza (1933 – 1999), przydrożna galeria

spacer 1 godz. do „Chatki  Puchatka” czyli Schroniska PTTK na Połoninie Wetlińskiej (1228 m)

Wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego:

U-3 zł/N-6zł

P – 5zł/godz.

 

77

Brzegi Górne

cmentarz z kamiennymi nagrobkami, cerkwisko, ślady dworu

Możliwość zejścia szlakiem czerwonym z Połoniny Wetlińskiej

 

81

Przełęcz Wyżniańska

855 m n.p.m.

SPACER DO BACÓWKI PTTK POD MAŁĄ RAWKĄ

Łatwe przejście drogą szutrową do Bacówki PTTK Pod Małą Rawką, liczne miejsca widokowe,

spacer 15 min. „trasą widokową” do Bacówki PTTK Pod Mała Rawką 930

 

Wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego:

U-1 zł/N-2zł

P – 5zł/godz

85

Ustrzyki Górne

całoroczna stacja ratunkowa GOPR, parking, toalety, punkty małej gastronomii, latem konie huculskie w stanicy Terebowiec, dyrekcja BdPN, strażnica Straży Granicznej

Opcjonalnie

 

85

Skręt na Wołosate

Możliwość dojazdu do Wołosatego – wejście na Tarnicę

 

 

89

Bereżki

Brama Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 

 

93

Pszczeliny

 

 

 

100

Stuposiany

parking, latem m-ce do kąpieli przy ujściu Wołosatego do Sanu

 

 

104

Lewoskręt  na Dwernik

 

 

 

104,5

Smolnik (stara wieś)

cerkiew bojkowska z z 1791 r.

Cerkiew bojkowska spacer 20 min

Wolne datki na remont kościoła

105

Smolnik (nowa osada)

prywatna stadnina koników huculskich

,

 

109

Lutowiska

parking, kościół, galeria prac artystów bieszczadzkich, „Ekomuzeum”, kirkut, Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny BdPN z salą dydaktyczną,

Opcjonalnie, fotografowanie, toalety

Możliwość zakupu wydawnictw o BPN

115

Czarna

Galeria „Barak” z pracami artystów bieszczadzkich, kościół - d. cerkiew  drew. z 1834 r. z cofniętym  ikonostasem,

Galeria Barak

Cerkiew w Czarnej

Wolne datki na remont kościoła

118

Żołobek

d. cerkiew z 1830 r.,

hodowla danieli

 

 

120

Rabe

d. cerkiew z 1852 r. z ikonostasem

Zwiedzanie

Wolne datki na remont kościoła

122

Zadwórze

 

 

 

125

Hoszów

d. cerkiew z 1938 r

Zwiedzanie z zewnątrz, fotografowanie

 

127

Hoszowczyk

d. cerkiew gr. kat. z 1930 r

 

 

132

Równia

d.cerkiew  z pocz. XVIII w o

Zwiedzanie

Wolne datki na remont kościoła

134

Ustianowa Górna

d. cerkiew drew. z 1792 r. z mur. kaplicą dworską obok

Opcjonalnie, fotografowanie,

 

138

Stefkowa

d. cerkiew drew. 1836-40 z nagrobkami właścicieli

Opcjonalnie, fotografowanie,

 

141

Olszanica

Pałac Jordanów 1890 - 1910

 

 

145

Uherce Mineralne

barokowy kościół z 1757 r. otoczony murem obronnym

 

 

148

Glinne

pomnik przyrody

„Kamień Leski

20 min. zwiedzania, fotografowanie,

 

150

Lesko

 

 

 

+ 6km

Zwierzyń

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie: Piotr Kutiak