Ścieżki przyrodnicze

Ścieżki przyrodnicze

 

 

Strona główna

Formy ochrony przyrody

Parki Krajobrazowe

Rezerwaty

Lasy

Ścieżki przyrodnicze

Flora powiatu sanockiego

Fauna powiatu sanockiego

Sanok

Pomniki przyrody

Szlaki turystyczne

Galeria

Linki

 

 

 

 

 

 

Ścieżki dydaktyczne jest to jedna z aktywnych metod nauczania wykorzystująca obiekty przyrodnicze, historyczne i inne w ich naturalnym środowisku. Pierwsze ścieżki powstały w Stanach Zjednoczonych Ameryki na terenie Parków Narodowych w latach trzydziestych XX w. W kilka lat później dotarły także do Europy Zachodniej. W Polsce pierwsza ścieżka dydaktyczna pojawiła się w Kampinoskim Parku Narodowym w 1974 roku. Kolejno następne powstawały w Babiogórskim Parku Narodowym w 1974, Roztoczańskim Parku Narodowym w 1982, Ojcowskim Parku Narodowym w 1985.

Aby społeczeństwo mogło ukształtować właściwy pogląd na znaczenie ochrony przyrody i środowiska naturalnego, powinno poznać procesy przebiegające w otaczającej nas przyrodzie, zasady ochrony środowiska oraz zachować szacunek do przyrodniczych obiektów i procesów naturalnych. Spełnienie tego warunku umożliwia właściwa edukacja ekologiczna społeczeństwa. Jedną z najważniejszych form edukacji  ekologicznej są właśnie ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. Celem tych ścieżek jest m.in. rozwijanie zainteresowań przyrodą, rozumienie, interpretowanie zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie, rozwijanie prowadzenia umiejętności prowadzenia obserwacji, poznawanie najbliższej okolicy i regionu.

Dobrze wyznaczone przystanki na trasie ścieżki, odpowiednio opisane i wyposażone, są przykładem prawidłowego zagospodarowania turystycznego danego terenu, na którym znajduje się ścieżka. Dość duże znaczenie ma zabudowa ścieżki zapewniająca bezpieczeństwo zarówno zwiedzającym jak i otaczającej przyrodzie. Ścieżki dydaktyczne są wspaniałym uzupełnieniem realizacji szkolnego programu nauczania przedmiotów związanych z przyrodą, ekologią i geografią. Pozwalają kształtować wiadomości, umiejętności i nawyki uczniów, oddając tajniki przyrody i możliwość jej wykorzystania w praktyce.

 

Ścieżka przyrodnicza

na Górze Sobień

 

Ścieżka przyrodnicza zlokalizowana jest na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych w leśnictwie Manasterzec, należącym do Nadleśnictwa Lesko. Jest łatwo dostępna gdyż dotrzeć do niej można samochodem, autobusem, trasa Sanok- Lesko, kurs przez Łukawicę skąd z przystanku z Łukawicy lub Żałuża należy dojść ok. 1,5 km. Do ścieżki można dojść także szlakiem zielonym prowadzącym z pasma Gór Słonnych do rezerwatu „Góra Sobień”. Inicjatorem utworzenia ścieżki był Nadleśniczy N-ctwa Lesko mgr. inż. J.Kosiba oraz Leśniczy L-ctwa Manasterzec S. Przytulski przy współpracy Zespołu Szkół Leśnych i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych.

Trasa ścieżki tworzy pętlę o długości 3 km. Rozpoczyna się na placu postojowym – parkingu, a kończy na składzie drewna ok. 200 m poniżej wspomnianego parkingu. Ścieżka składa się z 7 przystanków.

Poszczególne przystanki informują o zagadnieniach z zakresu gospodarki leśnej, poruszane zagadnienia z zakresu łowiectwa, hodowli lasu, ochrony lasu, urządzania i użytkowania lasu mają za zadanie przybliżyć odwiedzającym całokształt pracy leśników. Trasa zawiera bardzo wiele osobliwych i ciekawych fragmentów wyjątkowo pięknej części Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

Do najciekawszych miejsc usytuowanych na ścieżce należą:

fragment rezerwatu przyrody leśno- faunistyczno- krajobrazowego „Góra Sobień”. Nieodłącznym elementem rezerwatu są ruiny zamku Sobień na wzgórzu o wysokości 451m n.p.m. Historia zamku Kmitów jest bardzo ciekawa, zainteresowanych odsyłam do źródeł, najistotniejsze wzmianki publikowane są w przewodnikach.

Tarasy widokowe: na przystanku 1 i 2 widok na dolinę Sanu, platforma na przystanku 5 z widokiem na przełom potoku leśnego

Aleja modrzewiowa powyżej przystanku 3

Zróżnicowany teren (strome jary, podejścia, skarpy) trasa prowadzi przez wiszące kładki, schody wycięte w pniu jodłowym

 

Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna

w rezerwacie przyrody "Polanki"

 

Ścieżka znajduje się na terenie leśnictwa Bykowce. Do ścieżki dojechać można autobusem (także sanocką "13"), samochodem lub rowerem.  Do walorów ścieżki oprócz buczyny karpackiej oraz bogactwa fauny i flory należą: stara studnia pokopalniana w miejscu zwanym 'Ripne', punkt widokowy, oraz źródełka wód mineralnych.

 

Ścieżka Dydaktyczna

„drzewa parku podworskiego

w Jureczkowej

 

Ścieżka znajduje się na gruntach Nadleśnictwa Bircza, Leśnictwa Wojtkówka. Na trasie ścieżki znajduje się 8 przystanków, gdzie opisane są osobliwości dendrologiczne parku, awifauna oraz ciekawostki z życia pszczół. Trasa ścieżki liczy 1,5 km, czas przejścia z grupą dzieci wynosi 1,5 godz.

 


 
Park

Krajobrazowy  

Pogórza 

Przemyskiego

 

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna

na terenie rezerwatu "Krępak" 

 

Ścieżka zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego Podgórza Przemyskiego w rezerwacie „Krępak”, w Leśnictwie Posada Rybotycka, należącym do Nadleśnictwa Bircza.

Do rezerwatu „Krępak” dojechać można autobusami PKS jadącymi z Przemyśla w kierunku Birczy, lub  odwrotnie, a także samochodem, autokarem lub rowerem. Jadąc autobusem PKS, należy wysiąść na przystanku Panieński Czub i udać się drogą w kierunku Birczy do parkingu odległego ok.  200 m od przystanku, gdzie zaczyna się trasa ścieżki. Samochodem, autokarem lub rowerem dojeżdżamy do samego parkingu.

Ścieżka ta pozwala na obserwacje świata zwierzęcego poprzez specjalnie przygotowane do tego celu tarasy widokowe,  oczka wodne i urządzenia do dokarmiania zwierzyny. Na trasie ścieżki nie brak  schodów, mostków i innych obiektów ułatwiających pokonanie ścieżki.

 

 Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna

na terenie rezerwatu "dolina hołubi" 

Ścieżka prowadzi przez typowe zbiorowiska leśne Pogórza Dynowskiego. Na trasie ścieżki znajduje się 6 tablic informujących o walorach rezerwatu. Długość trasy – 2 km. Ścieżka znajduje się 11 km od Przemyśla na trasie
Przemyśl – Dynów w miejscowości Hołubla.

 

Park Krajobrazowy

Doliny Sanu

 

W Krainie Myszołowów Polana dł. 3 km

Przysłup Caryński – Krywe nad Sanem dł. ok 30 km

Dwernik- Otryt – Chmiel 6 km

Hulskie 5km

Jodła Prszczeliny – 3 km

Szkółki w Smolniku 1 km

Dwernik-Kamień Nasiczne dł. 6 km.

 

Ciśniańsko-Wetliński

Park Krajobrazowym

 

Gołoborze 0,5 km

Woronikówka 1 km

Sine Wiry (3km+0.9 km)

 

Jaśliski Park Krajobrazowy

 

Na węgierskim trakcie

SzklaryJaśliska 2,5 km

 

W przełomie Jasiołki

Przy polu biwakowym Stasiane 4 km pętla

 

 

Projekt i wykonanie: Piotr Kutiak